TUDOR NEGOESCU (Romania)

Pregatirea de lupta (1)

Pregatirea de lupta (2)

Un albastru finit

Homer

Comunism

Vigilenta de clasa 

Bogatie, averi

Campanie antielectorala

Experimentind experimentul

"Totul e posibil, chiar si imposibilul!"

PREGĂTIREA DE LUPTĂ (1)

 

Priveste negrul din alb,

Priveste golul din plin,

Priveste moartea din viată

Ca pe un dulce chin!

 

Iubeste ura dusmanilor,

Imbracă-le despuierea

Cind ei mănincă albinele

Si lasă de-o parte mierea!

 

PREGĂTIREA DE LUPTĂ (2)

 

Atentiune! Pregătiti-vă de atac!

Descărcati armele!

Intoarceti-vă cu spatele

la dusmani!

La atac, inapoi! (Si astfel,

căzindu-le in spate,

ii vom lua prin surprindere

peste douăzeci de ani!)

 

 UN ALBASTRU FINIT

 

Privesc in zare:

ce limitat e infinitul!

Cerul imi pare

o cuscă albastră...

 

HOMER

 

Orbule, priveste-mă in ochi

Si spune de-mi vezi viitorul!

 

COMUNISM

 

Din acest sol arid

Si-au extras ei sevele.

 

VIGILENTA DE CLASĂ

 

Jos, in beciuri, bate dusmanul

Cit e cald!

 

BOGĂTIE, AVERI

 

Bogătia săracă-n spirit

E sărăcia bogatilor!

 

CAMPANIE ANTIELECTORALĂ

 

Minte-mă urit,

Spunindu-mi adevăruri!

 

EXPERIMENTIND  EXPERIMENTUL

Motto:

,,intr-o societate paradoxală nu poti fi decit paradoxal” (Florentin Smarandache)

 

        Să-nchizi pasărea in cuscă si să-i spui, cu ipocrizie, :,, Ia-ti cerul in primire, semnează pentru el, in numele inaltelor noastre idealuri revolutionare! Această inchisoare este noua ta libertate!”  De fapt, acesta este scenariul diabolic al oricărui regim totalitar. Iată ce a facut comunismul cu fiinta umană, o fiintă liberă prin excelentă: I-a răpit cerul, i-a răpit libertatea, a incorsetat-o intr-o monstruoasă cortină de fier.

        Să falsifici falsul, să-l cosmetizezi pină la caricaturizare! Iată fata reală, de-a dreptul paradoxistă, a comunismului, iată de unde si-a extras sevele paradoxismul lui Florentin Smarandache!

Si comunismul românesc a fost cea mai dură miscare de oprimare a omului trăitor in spatiul european.

Din această cauză, părintele, mentorul paradoxismului nu putea fi decit un român. Si dintre români, numai un matematician, un om al rigorii stiintifice putea să ne convingă că trecerea de la paradox la paradoxism se poate face fara o abstractizare fortată a materialului brut avut la indemină de artist (non-artist?). 

Accesind site-ul  românului Florentin Smarandache, am descoperit un non-conformist supărat pe artificialitatea vietii (sociale, politice), dinamitind cu elegantă canoanele asa-zisei epoci de aur a comunismului. Inceput ca un protest impotriva totalitarismului, paradoxismul ni se relevă acum ca un protest impotriva tuturor ideologiilor, tuturor ingrădirilor.

Paradoxismul este  oglindă in care comunismul a putut sa-si admire in liniste hidosenia! Comunismul avea nevoie de paradoxism, de ,, paradoxul in actiune”!

        Parafrazindu-l pe Nietsche, acum, la inceput de secol 21, Florentin Smarandache pare a lansa, cu disperare, un mesaj cu caracter ultimativ: ,, Arta a murit!” dar noi, am continua, in spirit pur paradoxist, parafrazind un ilustru autor englez: ,,Traiască arta ta, non-artistule Florentin Smarandache!”

        Parerea noastră este că, atunci cind si-a propus să facă literatură, artă… fără a face literatură, artă, autorul a ocolit cu dibăcie capcana paguboasa a, să zicem, dadaismului, si a ales, cu inteligentă si spiritul pozitivist al matematicianului, tot literatură si artă! Dar insăsi arta e, prin esentă ei, paradoxală si artificială!

De altfel, chiar in acest punct, noi surprindem spiritul umanist al aut-artei lui Florentin Smarandache.

        Si nu mare ne va fi mirarea cind, dupa ce vom studia cu acribie mecanismele paradoxismului, vom descoperi că, pe lingă aura lui de joc interactiv cu fată umană, paradoxismul va imbrăca, in timp, haina de gală a unui adevărat umanism!

Românul a inceput prin a diseca, prin a experimenta , prin a goli de metafizică absurdele experimente ideologice ale totalitarismului. De aici pină la a crea o estetică  a absurdului nu mai e decit un pas.

        Dar, atentie, istoria avangardismului (si a avangardelor, in general) a confirmat, dacă mai era nevoie, că negarea singură nu este o premisă valabilă pentru obtinerea libertătii. Iar libertatea, odată obtinută, începe să se degradeze, să se tocească, atrăgind după ea plictisul, maniera, că in orice mariaj   ,,fericit”.  Negind si reconstruind in acelasi timp, Florentin Smarandache speră să atingă acea stare de gratie, libertatea absolută. Speră să ajungă să atingă ,,fata vie a mortii” .  Dar, in opinia noastră, incitant va fi doar drumul spre libertatea absolută , calea!

Un mare iubitor al libertătii, mimind jocul, dar la modul grav,  romanul munceste cu sirg si abnegatie la construirea , pe pămint american, a Statuii Paradoxiste a Libertătii. Si credem că nu intimplător acest român si-a ales ca tară de adoptie America, tara tuturor posibilitătilor… artistice!

        Paradoxismul se impune ca o reprezentatie cu public, in care autorul invită publicul (lectorul, ipocritul lector) nu numai să gindească dar, si mai mult, el insusi să creeze! Un joc interactiv in care autorul pune in scenă un savuros spectacol de lumini si, mai ales, de umbre.

        Cu multă gratie, un om de stiintă care, paradoxal, refuza arta, concepe de fapt un manual de (aut-)artă, un manual de imaginatie! Astfel, comedia de limbaj pe care o derulează, in plin spectacol, Florentin Smarandache, este in realitate o adevarată dramă a antinomiilor, spectacolul carnavalesc propus de autor este doar o mască. Sub fardul clovnului, o privire mai patrunzatoare i-ar surprinde  lacrimile disperării, i-ar citi sufletul.  Izgonit din raiul comunist, Adam-ul nostru s-a răzbunat inventind arma ascutită a paradoxismului.  După drama trăită in Romania, lui nu-i rămine decit să-si etaleze neincrederea in limbaj, ca vehicul si promotor al adevărului.Tensiunea creată este imensă.  Să nu uităm ca Urmuz, un avangardist de marcă, aflind ce se ascunde in spatele limbajului si neputind suporta marea dezamăgire, s-a sinucis. Ca protestatar care se respectă, Florentin Smarandache cheamă banalele conventii la o Judecata de Apoi, dar fără să recurgă la puerile jocuri de cuvinte avangardiste, la desacralizarea acestor cuvinte, fără să-si propună o spargere a limitelor limbajului, cum incearcă un Nichita Stănescu, bunăoară. El ni se prezintă ca non-artist dar, in realitate este un arheolog care sapă in materia brută a banalului, descoperind noi sensuri (contrasensuri?) uneori sclipitoare, incercind, chiar dacă n-o recunoaste, o repoetizare a banalului. Este, dacă vreti, un automobilist care circulă cu viteză, dar numai pe conta-sens, numai pe contra-sensuri.  Din acest punct de vedere, Florentin Smarandache este un anarhist al literaturii, un pericol public! Este un maestru al contra-sensurilor!  Chiar dacă se trage din avangardistii de soi, sint convins, el nu va fi perceput niciodată drept un terorist al culturii.

Chiar dacă iubeste non-arta, chiar dacă scrie din supărare, hrănindu-se cu drogul paradoxului, fără să vrea, el face artă!  Iată incă un roman, un orgolios bine temperat, care luptă cu succes să ajungă in ilustra galerie a, de acum celebrilor, romani ,,mondialisti”!  Si pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, li s-a spus FLORENTIN SMARANDACHE!

 

"TOTUL E POSIBIL, CHIAR SI IMPOSIBILUL!"

 Interviu cu Florentin Smarandache, întemeietorul

Paradoxismului

 

Florentin Smarandache s-a născut la 10 decembrie 1954,

la BălceŐti, Vâlcea. Este de profesie informatician.

Între anii 1982-1984 activează ca profesor de

matematică în Maroc.

Persecutat  pe motive politice, este dat afară din

învăŰământ. Fuge din Űară  în anul 1988, ajungând în

Turcia. După 2 ani de lagăr, emigrează în S.U.A., unde

trăieŐte Ői în prezent. Este profesor de matematică la

Universitatea din New Mexico. Este celebru înTeoria

Analitică a Numerelor prin noŰiunile  care-i poartă

numele, FuncŰii Ői SecvenŰe Smarandache. ÎŐi leagă

destinul de o nouă miŐcare avangardisă, Paradoxismul.

 

Tudor Negoescu: –  Stimate d-le Florentin Smarandache,

sunteŰi recunoscut drept întemeietorul, sufletul

MiŐcării Literare Paradoxiste.

Cum a apărut această miŐcare cu caracter

neoavangardist?

Florentin Smarandache: – La începutul anilor `80,

supărat pe lume, m-am retras în studiul matematicii.

Dar mi-am dat seama că nu puteam protesta împotriva

totalitarismului prin intermediul cifrelor, ecuaŰiilor

Ői figurilor geomerice. Aveam nevoie de o defulare. Űi

am găsit-o în scris.

 Paradoxismul a pornit ca un protest anti-totalitar

împotriva unei societăŰi închise, România anilor 1980,

unde întreaga cultură era manipulată de un singur

grup. Numai ideile lor contau. Noi, ceilalŰi, nu

puteam publica aproape nimic. Eram trataŰi ca niŐte

marionete. Era o situaŰie umilitoare.

Ermetismul acestei societăŰi mă adusese la disperare!

Ôi-atunci am zis: hai să facem literatură… fără a face

literatură! Să scriem… fară sa scriem nimic.

Tudor Negoescu: - Cum e posibil aŐa ceva? VreŰi să

detaliaŰi ?

Florentin Smarandache: - Cum? Simplu:

literatura-obiect. “Zborul unei păsări”, de pildă,

reprezenta un “poem natural”, care nu mai era nevoie

să-l scrii, fiind mai palpabil si perceptibil decât

niŐte semne aŐternute pe hârtie, care, in fond, ar fi

constituit un “poem artificial”: deformat, rezultat

printr-o traducere de către observant a observatului,

iar orice traducere falsifică într-o anumită măsură.

“MaŐinile uruind pe străzi” era un “poem citadin”,

Űăranii cosind” un “poem semănătorist”, “visul cu

ochii deschiŐi” un “poem suprarealist”, “vorbirea in

dodii” un “poem dadaist”, “conversaŰia în chineză

pentru un necunoscător al acestei limbi” un “poem

lettrist”, “discuŰiile alternante ale călatorilor,

într-o gară, pe diverse teme” un “poem postmodernist”

(inter-textualism).

O clasificare pe verticală? “Poem vizual”, “poem

sonor”, “poem olfactiv”, “poem gustativ”, “poem

tactil”.

Altă clasificare în diagonală: “poem fenomen (al

naturii)”, “poem stare sufletească”, “poem

obiect/lucru”. În pictură, sculptură analog – toate

existau in natură, de-a gata.

Deci, un protest mut am facut!

Mai tarziu, m-am bazat pe contradicŰii. De ce? Pentru

că trăiam în acea societate o viaŰă dublă: una

oficială – propagată de sistemul politic, Ői alta

reală. În mass-media se promulga că “viaŰa noastră era

minunată”, dar în realitate “viaŰa noastră era

mizerabilă”. Paradoxul in floare! Ôi atunci am luat

creaŰia în deriziune, în sens invers, sincretic.

Astfel s-a născut paradoxismul. Bancurile populare, la

mare vogă în “Epoca” CeauŐescu, ca o respiraŰie

intelectuală, au fost surse de inspiraţie superbe.

“Non”-ul si “Anti”-ul din manifestele-mi paradoxiste

au avut un caracter creativ, nicidecum nihilistic (C.

M. Popa). Trecerea de la paradoxuri la paradoxism a

descris-o foarte documentat Titu Popescu Tntr-o carte

clasică asupra miŐcarii: “Estetica paradoxismului”

(1994). Pe când I. Soare, I. Rotaru, M. Barbu, Gh.

Niculescu au studiat paradoxismul Tn opera mea

literar|. N. Manolescu se exprima despre un volum de

versuri al meu că este "în răspăr".

Tudor Negoescu: –Cu ce alte înfăptuiri se mai poate

mîndri MiŐcarea Paradoxistă?

Florentin Smarandache: – În 1993 am efectuat un turneu

paradoxist în Brazilia pe la universităŰi si asociaŰii

literare, cu multe conferinŰe.

În decursul a 20 de ani de existenţă a paradoxismului,

s-au publicat 25 de carŰi Ői peste 200 comentarii

(articole, recenzii, note), plus 3 antologii

internaŰionale cuprinzând circa 300 scriitori de pe

glob, cu texte în diverse limbi. Anul acesta, în

decembrie, voi edita cea de-a patra antologie

internaŰională de literatură paradoxistă. În paginile

ei îŐi vor găsi locul Ői câŰiva autori din România,

care au îmbrăţiŐat ideile Paradoxismului, trei dintre

ei fiind chiar craioveni de-ai nostri!.

În SUA editez revista “The Paradoxist Literary

Movement Journal”(multilingvă).

Tudor Negoescu: – Ce mentori, ce modele artistice aŰi

avut, d-le Smarandache?

Florentin Smarandache: - Unii comentatori mă văd ca pe

un continuator al unor Tristan Tzara, Urmuz, Adrian

Maniu, Jacques Prevert, Eugen Ionesco, că aŐ practica

o artă a absurdului, că aŐ fi un exorcist al ideii de

literatură! Eu declar că nu am avut un premergător

care să mă fi influenŰat, ci m-am inspirat din

situaŰia pe dos care exista în Űară. Am pornit din

politic, social, si treptat am ajuns la literatură,

artă, filozofie, chiar stiinŰă.

Prin experimente bazate pe contradicŰii s-au adus

termeni noi în literatură, artă, filozofie, ŐtiinŰă,

chiar Ői noi proceduri, metode, algoritmi de creaŰie.

Într-unul dintre manifeste propusesem deturnarea

sensului, de la figurat la propriu, interpretari Tn

contra-sens ale expresiilor si cliŐeelor lingvistice,

etc.

Tudor Negoescu: – Un critic avansa ideea că dvs. aŰi

propune, mai degrabă” o nouă dezordine” în lumea

artelor. Cum comentaŰi?

Florentin Smarandache: - Câinii latră, caravana

trece. Adevărul e că toŰi care propuneau un stil nou

provocau o aparentă nouă dezordine. Vezi cubiŐtii,

futuriŐtii, minimaliŐtii, suprematiŐtii (Malevich),

constructiviŐtii (Kupka, Gabo, Rodchenko),

deconstructiviŐtii (în arhitectură), barochiŐtii,

orphiŐtii, populiŐtii, Arta Op(tică) (Vasarely), Pop

Art Ői asambliŐtii (Andy Warhol, Wayne Thiebaud, Roy

Lichtenstein), conceptualiŐtii, abstracŰioniŐtii.

Chiar Ői incercări mai puŰin cunoscute precum, de

pildă, rayonismul (Larionov, Goncharova), bazat numai

pe raze liniare de lumină în pictură, a trezit

interesul unui Kandinski.

Îmi plac experimentele, sînt înnebunit după ele; iar,

de aici, se ajunge la debalansare, Ői iar la un

echilibru în dezechilibru. Nimic nu poate rămâne

static. Am admirat miŐcările de creaţie, Ői le-am

citit regulile nu pentru a le urma, ci a le încălca.

Precum Chaim Soutine, peintre maudit, între cele două

războaie, de la Ecole de Paris, care îŐi distrugea

periodic pânzele, aŐa îmi păstrez eu nepicturile.

Pictura involuntară mă preocupă, fiindcă arta voită

(cu tendinţă sau fără) e artificială, nesinceră,

nespontană.

Tudor Negoescu: – Care este destinul unui scriitor de

limba română în străinătate?

Florentin Smarandache: - Vorbind despre destin l-aŐ

aminti pe P. Pandrea care, în eseul “Sociologia Ői

metafizica Olteniei” făcea remarca: “Noi suntem

olteni, peste acest destin nu se trece!” Ca scriitor

de limba română, în străinătate nu prea ai destin, te

poŰi rata foarte uŐor. Nu prea ai Őanse. Doar să scrii

pentru o măruntă gazetă a diasporei româneŐti.Ői, cu

mici excepţii, nu se poate trăi din literatură. Dar eu

sunt optimist. Mă bazez pe voiciunea inteligenŰei

olteneŐti, pe ambiŰia specifică oltenilor Ői pe Őansa

de a trăi în lumea liberă!

Încerc să-mi traduc operele în engleză, să iau contact

cu scriitori de prin diverse Űări, să am cărŰi în cât

mai multe biblioteci mari. Îmi construiesc sigur

destinul.

Tudor Negoescu: – Deci, cum vă simţiţi în America?

Florentin Smarandache: –  Parafrazîndu-l pe Petre

Roman aŐ zice că mă simt ca dracu. Adică, serios acum,

mă simt foarte izolat. Fierb în suc propriu! În

orăŐelul actual, Gallup, n-am nici-o comunitate

românească, în afară de familia mea. Mă mai salvează

activitatea universitară, cât de cât. În timpul liber

stau călare pe telefon Ői pe calculator. Trimit de zor

mesaje prietenilor Ői rudelor din Űară. AŐ vrea să am

confortul american, dar să trăiesc printre prietenii

mei din România. Le duc dorul.

Tudor Negoescu: –Ca matematician, ce definiŰie daŰi

Paradoxismului?

Florentin Smarandache: – Rezumând, aŐ spune: Totul

este posibil, chiar Ői imposibilul!

Tudor Negoescu: – Când trăiaŰi în Űară, eraŰi un fan

recunoscut al echipei de fotbal Universitatea Craiova.

Ce mai ŐtiŰi despre ea? 

Florentin Smarandache: – Mă îngrijorează, chiar sunt

mâhnit când aflu de la prieteni că echipa fanion a

Olteniei a ajuns ciuca bătăilor într-un campionat,

nici el prea serios. Leii din Bănie au ajuns niŐte

Űe jigărite.

Am auzit că ne bat acum până Ői blajinele echipe

moldovene, altădată victime sigure în meciurile cu

noi. Păcat!

Tudor Negoescu: – Vă mulţumesc pentru amabilitatea

dvs, Ői vă doresc succes în lupta cu îngerul

paradoxist!

Florentin Smarandache: – Ôi eu vă mulţumesc!

 

                                    A consemnat Tudor NEGOESCU

 

 

 

You're welcome to joint the Paradoxism group.

 

Download free e-books from our Digital Library of Literature