Literary Articles and Notes

published in various journals and books

[Vol. III]

 

Apogeu estetico-existenţial, prin pseudo-anecdotism, de Adrian Botez, in “Onyx”, An 2, nr. 8, decembrie 2013, pp. 27 – 30

Popasuri scriitoriceşti pe Olt şi pe Olteţ, de Ştefan Dumitrescu, in “Constelaţii diamantine”, An 5, nr. 3(43)/2014, pp. 15 – 16

Un român universalist: Florentin Smarandache, de Eugen Evu, in “Revista Singur”, 25.03.2014, www.revistasingur.ro

Două cărţi din sfera aforistică, de Marcela Ilinca, in “Constelaţii diamantine”, Anul 5, nr. 3(43)/2014, p. 18

Statutul textualităţii în volumele de aforisme ale scriitorului Florentin Smarandache, de Teodor Popa, 2 pag.

Florentin Smarandache: filozofia unei existenţe, de Elena Adriana Răducan, 5 pag.

Generozitatea faţă de confraţi se cunoaşte după fapte, de Al. Florin Ţene, 2 pag.

Despre departele apropiat: Florentin Smarandache, de Eugen Evu, 3 pag.

Un vâlcean exotic, pe meridiane şi paralele: Florentin Smarandache, de Eugen Evu, 2 pag.

Popasuri scriitoriceşti de Florentin Smarandache, de Ion Jianu, 1 pag.