At NATO Advance Study Institute, Albena, Bulgaria, 16-27 May, 2005

atnatoadvancestudyinstitutealbenabulgaria1627may2005.jpg